Nyt karistetaan kilot pois ja kohotetaan kuntoa!

 

Sinustako Karhulan Suurin Pudottaja 2021?

Fit Karhulassa alkaa tammikuussa Karhulan Suurin Pudottaja 2021-kilpailu.

Kilpailu alkaa Fit Karhulan tiloista 6.1 klo 17.00

Ilmoittaudu mukaan anne.puranen@iloliikuttaa.fi tai noora.liukkonen@ole.fit

 

Olemme ottaneet myös Covid-19-pandemian huomioon ja tarvittaessa muutamme suunnitelmia ja tapaamisia rajoitusten mukaan! Joten siitä tämä ei jää kiinni!

Mikä olisikaan parempi tapa aloittaa elämäntaparemontti kuin Karhulan Suurin Pudottaja kilpailu. Kaikki te, jotka haluatte eroon ylimääräisistä kiloista, olette tervetulleita mukaan!

Toukokuussa palkitaan voittaja ja palkintona on 300e lahjakortti Sport pisteeseen.

Myös joka kuukauden suurin pudottaja palkitaan yhteistyökumppaneidemme tuotepalkinnoin.

Voit itse valita paketin joilla lähdet pudottamaan painoa, meillä on sinulle erilaisia vaihtoehtoja.

Nämä hinnat ovat vain kilpailuun osallistujille.

Luennot ja yhteistreenit kuuluvat kaikkiin paketteihin ja jokaisen luennon yhteydessä palkitaan kuukauden suurin pudottaja.

 

Luentojen aiheet:

1. Syömällä solakaksi (sis. henkilökohtainen ruokavalio) + treeni

2. Lihakset kuntoon (sis. yleinen kuntosaliohjelma) + kuntosalitreeni

3. Tavoitteen asettaminen ja siinä pysyminen + treeni

4. Sressi ja palautuminen + kehonhuolto/venyttely

5. Painonpudottajan sudenkuopat + viimeinen tehotreeni

 

Aloitus inbody mittaus tapahtuu 11.1.2021 klo 8-19 välillä Fit Karhulassa

Toukokuun viimeisen punnituksen päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin

 

Paketti 1

38€/kk (kesto 5kk) tai 190€

Sisältää:

● Luennot 5 kpl + yhteistreenit 5 kpl

● Inbody mittaukset tammikuussa ja toukokuussa

● Ryhmän tuki + valmentajien tuki (kysymys vastaus mahdollisuus

omassa suljetusta facebook ryhmässä)

 

Paketti 2

74€/kk (kesto 5kk) tai 370€

● Luennot 5 kpl + yhteistreenit 5 kpl

● Inbody mittaukset tammikuussa ja toukokuussa

● Personal Trainer Annen tai Nooran henkilökohtaisia tapaamisia 3 kpl

● Ryhmän tuki valmentajien tuki (kysymys vastaus mahdollisuus

omassa suljetussa facebook ryhmässä)

 

Paketti 3 DUO

42€/hlö/kk (kesto 5kk) tai 210€/hlö

● Luennot 5 kpl + yhteistreenit 5 kpl

● Inbody mittaukset tammikuussa ja toukokuussa

● Personal Trainer Annen tai Nooran henkilökohtaisia tapaamisia 4

kpl. Tapaamiset voi jakaa joko 2 tapaamista / hlö tai 4 tapaamista

yhteistreeneinä valmentajan kanssa

● Ryhmän tuki + valmentajien tuki (kysymys vastaus mahdollisuus

omassa suljetussa facebook ryhmässä)

 

Paketti 4

98€/kk (kesto 5kk) tai 490€

● Luennot 5 kpl + yhteistreenit 5 kpl

● Inbody mittaukset tammikuussa ja toukokuussa

● Fysioterapeutin alkukartoitus 1kpl

● Personal Trainer Annen tai Nooran henkilökohtaisia tapaamisia 4 kpl

tai fysioterapeutin tapaamisia 4 kpl

● Ryhmän tuki + valmentajien tuki (kysymys vastaus mahdollisuus

omassa suljetussa facebook ryhmässä)

 

*Valmentajina toimii Anne Puranen ja Noora liukkonen. Tarjoukset koskee heidän valmennuksia.

 

Yhteistyössä mukana

 

v

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.