KORONATIEDOTE 2.12.2020
 

 Koronatilanne on mennyt huonompaan suuntaan Kymenlaaksossa ja uudet suositukset on annettu 2.12.2020 alkaen.

Kuntokeskus on normaalisti avoinna, eikä esteitä treenaamiselle ole! Haluamme tarjota asiakkaille edelleen mahdollisuuden käydä pitämässä huolta terveydestä ja hyvinvoinnista. Teemme kuitenkin kaikkemme, että täällä on turvallista treenata sekä seuraamme aktiivisesti THL:n ohjeistuksia ja määräyksiä.

 

Ajankohtaisen koronavirustilanteen voit katsoa THL:n sivuilta (https://thl.fi).

Otamme turvallisuus- ja hygieniamääräykset hyvin vakavasti ja jaamme yhteisen
huolen yleisestä koronavirustilanteesta. Aiheesta keskustellaan alan sisällä, tutkimuksia ja
asiantuntijalausuntoja seurataan tiiviisti ja uusia käytäntöjä jalkautetaan toimintaamme.


Rajoitusten ja turvatoimien keskellä on tärkeää ymmärtää, että hyvä kunto ja terveys, ovat asioita, joita ei
voi varastoida. Ne vaativat säännöllisiä tekoja ja päivittäisiä hyviä valintoja. Me kuntokeskusalalla olemme
sitoutuneet mahdollistamaan nämä teot, turvallisuusnäkökohdat huomioiden.
Tässä ajassa fyysisen terveyden rinnalla korostuu vahvasti myös psyykkinen terveys.

 

Meille on tärkeää, että jäsenemme tuntevat olonsa turvalliseksi treenatessaan kuntokeskuksessamme. Koronaviruksen leviämisen estämiseksi toimintaamme on tehostettu ja hygieniaan ja turvaväleihin kiinnitetään huomiota monin eri tavoin.

Siivousta on lisätty, minkä lisäksi henkilökuntamme kiinnittää erityistä tarkkuutta laitteiden sekä välineiden puhdistamiseen liittyen. Ryhmäliikunnassa kaikki välineet puhdistetaan käytön jälkeen ja turvaväleihin on kiinnitetty huomiota rajaamalla asiakaspaikkoja tunneilta sekä merkkaamalla 2 metrin turvavälit lattiamerkein. Kosketuspinnat desinfioidaan henkilökuntamme toimesta päivittäin. Kannathan myös asiakkaana kortesi kekoon turvallisen treeniympäristön puolesta!

 

Sinä voit omalla toiminnallasi tehokkaasti vaikuttaa  hyvän hygienian edistämiseen.

 • Treenaa vain terveenä!
 •  Pese aina kädet huolellisesti, kun tulet ulkoa sisätiloihin, wc-käynnin, yskimisen, niistämisen tai aivastamisen jälkeen. Käsien pesu on kaikista tärkein asia, joten sitoudutaan tähän yhdessä.
 • Hyödynnä tarvittaessa käsidesiä. Käsidesiä löytyy klubilta useasta paikasta.
 • Pidä riittävä turvaväli kanssatreenaajiin sekä treenitiloissa, pukuhuoneissa että odotustiloissa. Suosittelemme mahdollisuuksien mukaan välttämään pukuhuoneita.
 • Puhdista käyttämiesi laitteiden ja välineiden otepinnat. Tähän tarkoitukseen löytyy puhdistusaineet ja paperit kaikista treenitiloista. Ethän suihkuta puhdistusainetta suoraan kuntosalilaitteeseen vaan paperiin, jolla laite pyyhitään; näin laitteet pysyvät ehjinä ja toimivina.
 • Ryhmäliikunnassa asiakaspaikkoja on vähennetty ja paikat on merkattu lattiamerkein 2 metrin välein. Kaikki tunneilla käytettävät välineet puhdistetaan käytön jälkeen. 
 • Voit halutessasi tuoda myös oman jumppa-/joogamaton. 
 • Maskin käyttöä suositellaan etenkin pukuhuoneissa ja lähikontaktissa esim. henkilökohtaisessa valmennuksessa.

Pidetään huolta itsestämme ja muista! Liikunta auttaa meitä jaksamaan paremmin niin henkisesti kuin fyysisestikin!

 

Mukavaa loppuvuotta,

Fit Karhulan henkilökunta

 

 

 

 

 

 

 

Kirjoita alueen leipäteksti tähän. Voit lisätä tähän myös otsikoita ja linkkejä.

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.