koronavirus

FIT KARHULAN ERITYISTOIMENPITEET COVID-19:N SUHTEEN

Päivitetty 23.9.2020

KIITOS, ETTÄ VÄLITÄT

Me Fit Karhulassa työskentelemme jatkuvasti infektioiden ennaltaehkäisemiseksi. Noudatamme tarkkoja päivittäisiä hygieniarutiineita ja seuraamme THL:n ohjeistuksia aktiivisesti. Vastuullinen treeniympäristö luodaan yhdessä - kiitos, että noudatat hygieniaohjeitamme!

Jos sinulla on kuumetta, yskää tai muita ylähengitystieoireita, sinun tulee seurata THL:n toimintaohjeita ja jäädä kotiin. 

Kiitos, että otat muut huomioon!

TERVETULOA TREENAAMAAN!

Olemme tehneet erityisjärjestelyitä varmistaaksemme THL:n suositusten toteutumisen. Toimenpiteet liittyvät sekä koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisyyn että salillamme olevien ihmisten määrän rajoittamiseen.
 

ERITYISJÄRJESTELYT: 

Noudata turvaväliä suihkutiloissa. Suosittelemme peseytymään kotona mahdollisuuksien mukaan. 

Ryhmäliikuntatuntien osallistujamäärä on n. 10-16 henkilöä  ryhmäliikuntatilan koko huomioiden. Tunneilla noudatetaan turvaväliä, ja tuntien lopussa on varattu aikaa välineiden puhdistamiselle. Jokaiselle on merkattu paikka ryhmäliikuntasalin lattiiaan.

Joitakin treenivälineitä pyydetään asiakkaiden tuomaan itse hygieniasyistä (nyrkkeilyhanskat, joogamatot ja -välineet sekä venyttelymatot). Voit halutessasi ottaa mukaan oman treenimaton tunneille tai kuntosalille.

Siivouskierroksia on lisätty ja siivousrutiineja tehostettu. 

 

MITEN SINUN TULEE TOIMIA JÄSENENÄ?

Jäsenenä sinun tulee huolehtia omalta osaltasi varotoimenpiteiden toteutumisesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden noudattamisesta:

 • Jos sinulla on edes pieniä sairauden oireita, älä tule kuntosalille.
 • Jos olet juuri ollut kipeänä, pysy kotona THL:n ohjeistuksen mukaisesti.
 • Jos olet terve ja hyvinvoiva, tervetuloa treenaamaan! Muistathan pitää huolta hyvästä hygieniasta, sillä se on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Treenaajien tulee myös puhdistaa laitteet ja välineet käytön jälkeen.  
 • Pese käsiäsi perusteellisesti ja usein - älä koske kasvojasi. Jos yskit tai aivastat, tee se kyynärpäähän ja puhdista laite sen jälkeen erityisen huolellisesti.
 • Käytä omaa juomapulloa. Hanasta suoraan juominen on ehdottomasti kielletty.

 

Pysytään terveinä ja hyviä treenejä toivottaen,

Fit Karhula

 

Information in English ->

 

SPECIAL MEASURES AT FIT KARHULA CONCERNING COVID-19

Updated the 23th of september, 2020 

WELCOME TO OUR CLUB!

 

We have made special arrangements in order to follow the recommendations of the Finnish Institute of Health and Welfare (THL) in our premises. The measures concern preventing the spread of coronavirus as well as limiting the amount of people in the club.
 

THE SPECIAL ARRANGEMENTS IN THE CLUB: 

Safety distance must be kept in shower areas . The shower room can be used now, but we recommend that you’ll have a shower first

The amount of participants in group training classes is limited up to 10-16 people. Safety distance is kept during the class, and at the end of the class will be time for cleaning the equipment. 

There are stickers on the floors of group training room to remind us of keeping the safe distance between each other.

For hygiene reasons, if you want, you can bring your own training mat, boxing gloves and yoga mats and equipment.

Cleaning measures have been increased in all our club. 

 

HOW TO ACT WHEN YOU COME TO THE CLUB?

We ask you, as a member, to take part of the precautionary measures and follow the recommendations of the Ministry of Social Affairs and Health.

 • Even if you have only mild symptoms of illness, stay at home and don’t come to the club.
 • If you have been ill recently, follow the insturctions of THL.
 • If you feel well and healthy, you are welcome to train with us! Remember to take care of the good hygiene, because it’s now more important than ever. After training you must also clean the equipment.
 • Wash your hands carefully and often – don’t touch your face. Cough or sneeze into your sleeve, and clean the training equipment that you used extra carefully.
 • Always use your own water bottle. Drinking from the faucet is forbidden

 

Stay healthy!

 

 

Kirjoita alueen leipäteksti tähän. Voit lisätä tähän myös otsikoita ja linkkejä.

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.